:
VISI


Visi
Sekolah Cemerlang 2030

Misi
Melahirkan Insan Yang Berperibadi Seimbang Dan Holistik Berteraskan Pendidikan Al-Hikmah Dalam Suasana Yang Kondusif.