:
VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI
Institusi Pendidikan Bersepadu Yang Unik, Cemerlang Dan Terbilang


MISI

  • Melaksanakan pendidikan cemerlang yang bersepadu, berkualiti  dan menyeluruh berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Al-Hikmah

 

  • Melahirkan Insan Yang Berperibadi rabbani dan harakiy dalam merealisasikan sekolah perjuangan.

 

  • Memacu dan membudayakan kecemerlangan sekolah inovasi dan lestari ke peringkat antarabangsa

 

  • Memperkasakan profesionalisma di dalam pengurusan dan pentadbiran sebagai pengupaya kecemerlangan sekolah